Társasházba kamera szerelés lehetőségei

Társasházba kamera szerelés lehetőségei

Napjainkban számos társasház üzemeltet kamerarendszert a védelme és biztonság érdekében, elsősorban a betörések elkerülése céljából. Azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a társasházakban működő kamerák elhelyezésére és üzemeltetésére szigorú jogszabályi előírások vonatkoznak. Az adatvédelmi szakértők részletezik a legfontosabb tudnivalókat.

Jogsértő kamerahasználat esetén sértődhetnek a társasházba belépők, beleértve a lakókat, látogatókat és szolgáltatókat is. Ennek eredményeként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indíthat, és esetleg jelentős bírságokat, vagy a személyiségi jogok megsértése miatt polgári peres eljárást is kezdeményezhet.

Teendők a kamerák elhelyezése előtt

A közös területek kamerával történő megfigyeléséről a társasházi közgyűlésnek kell döntenie, és a döntés elfogadásához legalább kétharmados többségi szavazatokra van szükség az összes tulajdoni hányad alapján. Az adatkezelés során a kamerák csak előre meghatározott célokra használhatók, mint például az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, vagy a vagyonvédelem.

A magánszféra védelme és a kamerák elhelyezése

Fontos, hogy a kamerákat kizárólag azon társasházi közös területeken lehessen elhelyezni, amelyek nem irányulnak külön tulajdonban lévő lakások vagy más helyiségek bejáratára, nyílászárójára, még akkor sem, ha azok a közös tulajdonban lévő épületen, épületrészen vagy területen találhatók. A kamerarendszert nem lehet elhelyezni olyan közös tulajdonban és tulajdonostársak közös használatában álló helyiségben, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A kamerarendszer üzemeltetése

A kamera üzemeltetéséről a társasházi közgyűlésnek kell döntenie. Az a gyakori hiba, hogy a kamera üzemeltetését a gondnok vagy valamelyik tulajdonostárs végzi, akik hozzáférnek a felvételekhez, és nem kezelik azokat a jogszabályoknak megfelelően. Az érintett személyiségi jogokat súlyosan sérti, ha például a szomszéd ellenőrzi, hogy megfelelően becsuktuk-e a csapóajtót, vagy hogy a gyermek morzsázott-e a lépcsőházban.