Mikor adja ki az orvos a táppénzes papírt

Mikor adja ki az orvos a táppénzes papírt

Nagyon sok kérdés merül fel az új típusú táppénzes papírral kapcsolatban. Ennek okán 2021. február 18-án a Magyar Államkincstár honlapján megjelent a TB kifizetőhelyeknek szóló tájékoztató, amely igyekszik eloszlatni a kétségeket a nyomtatvánnyal kapcsolatban. Az egyik legtöbbször elhangzó kérdés, hogy: Mikor adja ki az orvos a táppénzes papírt? Ezt is megválaszoljuk.

Előzmények

2021. január elsejétől lépett életbeaz újfajta igazolás, de az elfogadásával számos bizonytalanság merült fel. Egy átmeneti rendelkezés értelmében a régi típusú nyomtatványt is el lehetett volna fogadni 2021. június 30-ig, de ez a rendelkezés nem lépett hatályba, így a keresőképtelen állományba vételi joggal rendelkező orvosok csak az új formátumú nyomtatványon van joga igazolni a beteg keresőképtelenségét.

A Kifizetőhelyi Tájékoztató közzétételi napjáig (2021.02.18-ig) terjedő szakaszra vonatkozó keresőképtelenség igazolására a 2021. január 1-jét megelőző jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Ha a biztosított 2021.02.18-ig régi típusú „táppénzes papírral” igazolja, hogy keresőképtelen, úgy el kell bírálni a táppénz iránti kérelmét és jogosultság esetén az ellátást meg kell állapítani és folyósítani kell.

Már csak új igazolás

A Tájékoztató közzétételét követő időszakra vonatkozó keresőképtelenség esetén kizárólag az új típusú igazolás fogadható el, melynek elnevezése „Orvosi igazolás a keresőképtelen állományról”. Ezzel megszűnik a korábban alkalmazott kétféle nyomtatvány az „Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről”, valamint az „Orvosi igazolás a folyamatos keresőképtelenségről”.

Mikor adja ki az orvos a táppénzes papírt a betegnek?

Az orvos szerepe kiemelkedő fontosságú a betegségek kezelésében és a táppénzes papír kiállításában. A táppénz azoknak az egyéneknek nyújt anyagi segítséget, akik betegség miatt nem képesek dolgozni.

Az első esetben, amikor a betegség véget ér, az orvos feladata az, hogy értékelje a beteg állapotát, és ha már alkalmasnak találja a munkába való visszatérésre, akkor kiállítja a táppénzes papírt. Ez azért fontos, mert a betegnek jogában áll visszatérni a munkahelyére, amint megfelelő állapotban van, és az orvos szakmai véleménye ezt megerősíti.

Ha valaki hosszabb időn keresztül szenved egy betegségben, az orvosnak rendszeresen felül kell vizsgálnia az állapotát. Ebben az esetben az orvos 14 naponta állít ki újabb táppénzes papírt, amely meghatározza a betegség várható időtartamát és a beteg további kezelési szükségleteit. Ez azért szükséges, mert egy hosszabb betegség esetén a beteg állapota változhat, így az orvosnak folyamatosan felül kell vizsgálnia annak érdekében, hogy a beteg a megfelelő ellátást kapja.

Az orvosoknak különleges figyelmet kell fordítaniuk a táppénzes papírok kiállítására, mivel ezek befolyásolják a betegek anyagi biztonságát. Az orvosi szakvélemény meghatározza, hogy mikor és hogyan állhatnak vissza a betegek a munka világába, és ezáltal segítik a gyógyulási folyamatot.